bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

De bescherming van de kerk (vadertekst)

Jij bestrijdt de Kerk, maar je kan haar niet beschadigen. Als je tegen een stekel stoot, beschadig je die niet; zij zal je voeten doen bloeden. De golven kunnen de rotsen net vernietigen; zij lossen eerder zelf in schuim op. Niets is sterker dan de Kerk. Stop die oorlog tegen haar; anders zal jij zelf je einde vinden. De Kerk kan je niet verslaan, omdat God zelf de allermachtigste is. God heeft haar gesticht. Jij kent zijn macht niet. De Kerk is sterker dan de hemel. Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woord niet (Matteüs 24,35). Welk woord? Jij bent Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen (Matteüs 16,18). Als je dit woord niet gelooft, geloof dan de feiten. Vele tirannen hebben de Kerk willen overwinnen. Soms door martelwerktuigen, soms door vuur, soms door wilde dieren, soms door het zwaard, maar het is ze niet gelukt. En over hen die de Kerk hebben bestreden, wordt niet meer gesproken. En de Kerk glanst als nooit tevoren. Kon ze al niet overwonnen worden toen ze nog klein en jong was; nu is ze verspreid over heel de aarde. God houdt meer van de Kerk dan van de hemel. Hij heeft een hemellichaam aangenomen, maar een aards lichaam, het lichaam van de Kerk. De hemel bestaat om de Kerk, niet de Kerk om de hemel.
Johannes Chrysostomos


Lees verder in
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel