bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Jezus met Mozes en Elia
     [2] Zes dagen later nam Jezus Petrus*, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg* op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, [3] en zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. [4] Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus. [5] Petrus zei daarop tegen Jezus: ‘Rabbi*, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten* maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.’
Lees verder in Mc 9,2-5
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel