bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Roeping van enkele vissers
     [16] Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon* en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers. [17] Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ [18] En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem. [19] Een eindje verder zag Hij Jakobus* van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in hun boot de netten aan het klaren.
Lees verder in Mc 1,16-19
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel