bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:


     [15] Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. [16] Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog een of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. [17] Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar. [18] Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.
Lees verder in Mt 18,15-18
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel