bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Wijs mij niet af op mijn oude dag
  [1] Ik zoek mijn toevlucht bij U, heer,
beschaam mij nooit ofte nimmer.
  [2] Zowaar U rechtvaardig bent, verlos mij, bevrijd mij,
leg uw oor te luisteren en maak mij vrij.
  [3] Wees de rots* waarop ik woon,
waar ik altijd heen kan gaan;
zorg dat ik opnieuw word bevrijd,
want mijn rots en mijn vesting bent U.
  [4] Bevrijd mij, mijn God, uit de hand van de boze*,
uit de greep van schurk en geweldenaar.

Lees verder in Ps 71,1-4
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel