bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Het is heilzaam heel de schrift te lezen (Vadertekst)

De apostel schrijft: Nadat God vroeger op vele malen en op velerlei wijze tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu op het einde van de dagen tot ons gesproken door zijn Zoon (Hebreeën 1,1-2). Door de heilige Geest hebben de Wet en de Profeten, de evangelisten en de apostelen, de herders en de leraren gesproken. Daarom is het zeker dat elk door God geïnspireerde Schriftboek bruikbaar is (2 Timoteüs 3,16). Daarom is het nuttig en heilzaam die goddelijke schriften te bestuderen. Want zoals een boom die aan het water geplant staat, zo wordt ook de ziel gevoed door het goddelijke woord en zij brengt te zijner tijd vrucht voort (psalm 1,3) aan de gelovige, en in de altijdgroene bladen worden de godgevallige werken zichtbaar. Want tot deugdzaam handelen worden wij door de heilige Schrift aangezet. We vinden er aansporing tot elke deugd, en waarschuwing tegen al het slechte. Zijn we leergierig, dan zullen we ook veel leren. Door vlijt, moeite en de genade van God komt alles tot stand. Want wie bidt, ontvangt; wie zoekt, vindt; wie aanklopt zal worden opengedaan (Lukas 11,10).
Johannes van Damaskus


Lees verder in
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel